Close Menu

REFERENCE - INVESTITORI

-Grad Beograd, Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za komunalne i stambene poslove
-Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J. P.
-Gradska uprava grada Šapca
-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Beograd 
-JVP „Srbijavode“ Beograd
-JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad
-Gradska uprava grada Požarevca
-JKP “Vodovod-Šabac” Šabac
-Javno komunalno preduzeće “Vodovodikanalizacija” Obrenovac
-JKP "Vodovodikanalizacija" Požarevac
-JP “Infrastruktura” Šabac
-JKP “Stari grad” Šabac

MAŠINOKOP © Sva prava zadržana.
Top