Close Menu

UREĐENJE VODOTOKA I ZAŠTITA OD ŠTETNOG DEJSTVA VODE

• Regulacija reka

(radi stabilizacije rečnog korita i zaštite obale od suvišnog odnošenja materijala, izvode se radovi na izgradnji obaloutvrde i osiguranja rečnih dna).

• Iskop kanala

(za potrebe odvodnjavanja, a poslednjih godina i navodnjavanja, vrše se iskopi i izmuljenja kanala).

MAŠINOKOP © Sva prava zadržana.
Top