Close Menu

POLITIKA INTEGRISANOG MENADŽMENT SISTEMA

MISIJA

MAŠINOKOP doo i u najtežim uslovima izvodi hidrotehničke objekte, kao i druge objekte u oblasti niskogradnje, proizvodnju betona i betonskih elemenata, prema zahtevima i na zadovoljstvo korisnika, lokalne zajednice i drugih učesnika u realizaciji poslova.

VIZIJA

Želimo da budemo dobro organizovano preduzeće koje u svakom trenutku može da odgovori na postavljene zahteve korisnika na ekonomičan i efikasan način poštujući dogovorene rokove, ostvarujući visok kvalitet primenom menadžmenta kvalitetom (ISO 9001:2015), stalno štiteći životnu sredinu primenom menadžmenta životnom sredinom (ISO 14001:2015) i vodeći računa o bezbednosti zaposlenih primenom menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (ISO 45001:2018).

PRINCIPI U POSLOVANJU

Najvažniji principi u poslovanju su:

"Poštovanje zakonske regulative i zahteva zainteresovanih strana uz stalno usklađivanje sa relevantnim zahtevima. Od zaposlenih se zahteva profesionalnost, kompetentnost, odgovornost i motivisanost u realizaciji poslova. Doslednom primenom u praksi procedura i uputstava menadžment sistema svaki zaposleni daje svoj doprinos stvaranju nove vrednosti i ispunjavanju ciljeva preduzeća i zadovoljstva zainteresovanih strana."

MAŠINOKOP doo
Vukosav Popović, Direktor
Šabac, maj 2019.

MAŠINOKOP © Sva prava zadržana.
Top