Close Menu

SERTIFIKATI I LICENCA

Primena sertifikovanog Integrisanog menadžment Sistema prema standardima ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, obezbeđuje efektivnu i efikasnu realizaciju poslovnih procesa i zadovoljavanje zahteva korisnika i zainteresovanih strana.

Poseduje veliku licencu izdatu od Ministarstva za kapitalne investicije za izvođenje hidrotehničkih objekata:

И071Г3 – radovi na hidrotehničkim objektima za međuregionalne i regionalne objekte vodosnabdevanje i kanalizacije

И080Г3 – radovi na hidrotehničkim objektima za regulacione radove za zaštitu od velikih voda gradskih područja i ruralnih površina većih od 300ha

MAŠINOKOP © Sva prava zadržana.
Top