Далматинска 16,15000 Шабац
Тел: +381 15 370-125
Фах: +381 15 370-664
ПИБ: 106917561
Матични број: 20705515
Шифра делатности: 4291

Za korak ispred drugih...

Preduzeće čŤini oko 70 stalno zaposlenih, i određen broj sezonskih radnika, u zavisnosti od potreba i zahteva gradilišta.

Obrazovna struktura:
VSS - 6
  3 Diplomirana građevinska inženjera sa odgovarajućim
     licencama konstruktivnog, hidro smera i smera 
     niskogradnje
  3 Diplomirana ekonomista

VŠS - 3
  2 Građevinska inženjera
  1 Inženjer geodezije

SSS - 17
  2 Građevinskih tehničŤara
  15 različitih profila (mašinske, elektro, ekonomske
       struke...

VKV - 25
     AutomehaničŤari, vozačŤi, tesari, zidari,    vodoinstalateri,
     armiračŤi, rukovaoci građ. mašina, kranisti...

NKV - 15
     Pomoćni radnici

U voznom i mašinskom parku raspolažemo:

- kamioni:
  - troosovinci  6
  - dvoosovinci 7
  - šleperi 3
  - mali kamion 1

- bageri:
  - veliki guseničŤari 20/30t 10
  - točŤkaši  7
  - mali guseničŤari  4

- utovarivačŤi:
  - mini  4
  - veliki 2

- fabrika betona:
  - stacionarna  1
  - mobilna  1
- pikap vozila:  5

- kombinirke:  2
viljuškari:  2
- automikser:  2
- kombi sa TV inspekcijom
- cisterne visokog pritiska:
 2
- putari:  15
- kombi putničŤki
- pumpe za iglofiltere:
 10
- iglofilteri -  280 igli
- potapajuće muljne pumpe: 120
- mašine za utiskivanje
   (hidrauličŤne prese):
 3
- garnitura za bušenje bunara: 3
- oplate za razupiranje rova
- oplate za beton
- armiračŤki i tesarski pogon
- autodizalice:
  2 
- Larsen talpe
- traktori sa tarupom:
 5
- karmiks kamion

© 2017 MAŠINOKOP d.o.o. Sva prava zadržana

Optimized for Google Chrome 1280 x 768

power