Далматинска 16,15000 Шабац
Тел: +381 15 370-125
Фах: +381 15 370-664
ПИБ: 106917561
Матични број: 20705515
Шифра делатности: 4291

Za korak ispred drugih...

db_2012-07-02_15_29_217
db_2012-04-04_12_48_524

Preduzeće MAŠINOKOP je osnovano 2001. godine u Šapcu, kao mala porodičŤna firma.

Sa timom iskusnih stručŤnjaka, politikom konstantnog ulaganja u najmoderniju opremu i stalnim praćenjem najnovijih dostignuća u nauci i tehnici, preduzeće vrlo brzo postaje jedan od lidera među izvođačŤkim kompanijama iz oblasti hidrogradnje u zemlji.

Osnovna delatnost firme je izvođenje građevinskih objekata niskogradnje, hidrotehničŤkih i geotehničŤkih konstrukcija. Specijalnost preduzeća je obavljanje radova u otežanim uslovima, koji podrazumevaju duboki iskop preko 5m dubine, uz prisustvo visokog nivoa podzemnih voda.

SpecifičŤnost po kojoj se MAŠINOKOP izdvaja je uvođenje novih tehnologija u oblasti građevinarstva prema najvišim standardima zastupljenim u razvijenim zemljama.

MAŠINOKOP čŤini oko 70 stalno zaposlenih radnika - inženjera i tehničŤara građevinarstva i geodezije. Po potrebi Preduzeće angažuje sezonske radnike i podizvođačŤe sa kojima ima dugogodišnju saradnju. Često se dešava da, u toku realizacije Projekta, broj angažovanih sezonskih radnika i radnika podizvođačŤa znatno prelazi broj stalno zaposlenih.

Preduzeće poseduje veliku licencu izdatu od Ministarstva za kapitalne investicije za izvođenje hidrotehničŤkih objekata, kao i ličŤne licence zaposlenih inženjera za odgovorne izvođačŤe i projektante iz oblasti visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje.

© 2017 MAŠINOKOP d.o.o. Sva prava zadržana

Optimized for Google Chrome 1280 x 768

db_2012-07-16_16_13_044
db_2012-07-02_16_58_126
power